Co działa rozkurczowo na oskrzela?

Gdy serce pompuje, dwie górne komory kurczą się, aby przepchnąć krew do dwóch dolnych komór (komór).

Komory następnie rozkurczają się. Z czasem komory mogą stać się sztywne i nie rozluźniać się prawidłowo podczas rozkurczu. Może to spowodować wzrost ciśnienia w sercu, prowadząc do dysfunkcji rozkurczowej i w końcu do niewydolności serca.

Co to jest szmer rozkurczowy?

Szmer rozkurczowy to dźwięk, który występuje pomiędzy pierwszym dźwiękiem serca (S1) a drugim dźwiękiem serca (S2). Dźwięk ten jest słyszalny, kiedy przedsionki rozluźniają się pomiędzy uderzeniami serca.

Szmery rozkurczowe mogą być spowodowane przez wiele czynników. Najczęstszą z nich są problemy z zastawkami serca, takie jak zwężenie lub niedomykalność.

Inną przyczyną szmerów rozkurczowych jest otwór lub wada w głównych tętnicach serca (np. aorcie lub tętnicy płucnej). Te defekty powodują, że krew przepływa do tyłu przez zastawki, kiedy powinny być zamknięte.

W przypadku pacjentów z czystą niedomykalnością aorty często słyszalny jest dudniący, koniuszkowy szmer rozkurczowy. Ma on niski charakter i jest najlepiej słyszalny nad lewą granicą mostka. Szmer ten zwykle zaczyna się od otwierającego się pstryknięcia. Może być nasilony przy manewrach wymagających dużego wysiłku, takich jak przysiady lub kaszel.

Co to jest szmer skurczowy?

Szmery skurczowe to dźwięki, które występują podczas skurczu serca (czas pomiędzy początkiem bicia serca a jego końcem). Te nietypowe dźwięki można usłyszeć przez stetoskop.

Niektóre szmery skurczowe są nieszkodliwe, ale inne mogą być oznaką problemu z sercem. W większości przypadków lekarze mogą zdiagnozować szmery skurczowe na podstawie historii choroby, elektrokardiogramu spoczynkowego i zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej. Czasami jednak potrzebne są inne badania, aby zidentyfikować problem leżący u podstaw.

Szmer skurczowy może być spowodowany przez zastawkę serca, która nie zamyka się prawidłowo. Szmery niedomykalne zaczynają się w zastawkach przedsionkowo-komorowych. Mogą się także zaczynać w zastawkach półksiężycowatych.

Co to jest szmer ciągły?

Szmery ciągłe są wynikiem szybkiego przepływu krwi przez tętnice lub żyły. Zaczynają się w skurczu i trwają przez cały cykl serca, bez przerwy, przez drugi dźwięk serca (S2) do rozkurczu.

W większości przypadków szmer sercowy jest łagodny i ustępuje z wiekiem. Jednak w rzadkich przypadkach szmer może wskazywać na chorobę podstawową, która powinna być zbadana przez lekarza.

Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku szmerów ciągłych. Szmery te są zazwyczaj dużo trudniejsze do zdiagnozowania i mogą być objawem wielu różnych schorzeń.

Szmer ciągły może wystąpić z powodu wielu schorzeń, takich jak drożny przewód tętniczy, zwężenie tętnicy płucnej i przetoki w żyłach płucnych. Ponadto szmer ciągły może wystąpić u pacjentów z koarktacją aorty.

Opuszczony przewód tętniczy, w którym aorta i tętnica płucna dzielą się i komunikują, nie tworząc osobnego naczynia, jest jedną z najczęstszych przyczyn szmeru ciągłego. Zwężenie tętnicy płucnej, które charakteryzuje się wysokim gradientem ciśnienia między aortą a tętnicą płucną, również może prowadzić do szmeru ciągłego.

Co to jest szmer osierdziowy?

Szmer osierdziowy to dźwięk, który może usłyszeć Twój lekarz, kiedy osłuchuje Twoje serce za pomocą stetoskopu. Jest to dźwięk powstający w wyniku ocierania się o siebie dwóch warstw worka osierdziowego otaczającego serce (osierdzia).

W normalnych warunkach osierdzie ma cienką warstwę płynu osierdziowego, który zapobiega nadmiernemu ocieraniu się warstw. Jednak jeśli jest uszkodzona lub zainfekowana, może ulec zapaleniu.

Zapalenie osierdzia jest najczęstszą przyczyną szmeru osierdziowego. Może on wystąpić nagle lub stopniowo z czasem.

Inny rodzaj szmeru to szmer tarcia. Brzmi on jak piskliwe drapanie lub skrzypienie i czasami jest mylony ze szmerem.

Zazwyczaj jest to dodatkowy dźwięk trójfazowy, z jedną miękką składową skurczową i dwiema głośniejszymi składowymi w szybkim następstwie podczas wczesnego rozkurczu. Opisywany jest jako dźwięk drapania, skrobania, zgrzytania lub tarcia i jest najlepiej słyszalny pomiędzy mostkiem a koniuszkiem serca.

Poprzedni artykuł

Piekące usta co to znaczy?

Następny artykuł

Dlaczego alkoholik się poci?

Oceń artykuł: Co działa rozkurczowo na oskrzela?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5