Czy za długi można iść do wiezienia?

Myśl o zadłużeniu może być stresująca, zwłaszcza kiedy wierzyciele ciągle cię nękają. Dobra wiadomość jest taka, że w Stanach Zjednoczonych nie można pójść do więzienia za długi, chyba że zostaniesz skazany za umyślne złamanie nakazu sądowego.

Ale niektóre stany mają luki w prawie, które pozwalają wierzycielom obejść prawo federalne i grozić Ci postępowaniem karnym. Aby się chronić, znaj swoje prawa i przestrzegaj wszystkich zawiadomień sądowych i terminów.

Więzienia dla dłużników zostały zniesione przez rząd USA w 1833 roku

Prawie dwa wieki temu Stany Zjednoczone formalnie zniosły osadzanie w więzieniach osób, które nie spłacały długów. Jednak w ostatnich latach obserwujemy rozwój współczesnych więzień dla dłużników – aresztowanie i więzienie ubogich ludzi za niespłacenie legalnych długów, na które nigdy nie będą mogli sobie pozwolić, poprzez procedury karne naruszające ich najbardziej podstawowe prawa.

Więzienia dla dłużników były specjalnie skonstruowanymi lochami, do których zrzucano złych dłużników za ich niezdolność do spłaty niezabezpieczonych pożyczek. Często budowano je tak niewygodnie, jak to tylko możliwe, aby zmusić niechętnych pożyczkobiorców do sprzedania swoich umiejętności za lepsze okruchy lub do zapłacenia. W więzieniach dla dłużników przebywały znane osoby, w tym autor Robinsona Crusoe Daniel Defoe i ojciec Charlesa Dickensa John.

Umyślne naruszenie nakazu sądowego

Nakazy sądowe z zakresu prawa rodzinnego, w tym dotyczące opieki, odwiedzin i wsparcia, mogą prowadzić do kary więzienia, jeśli osoba umyślnie je narusza. Nazywa się to obrazą sądu.

Osoba może zostać uznana za obrazę sądu za przestępstwo lub wykroczenie cywilne. Kary za każdy rodzaj naruszenia różnią się, ale zazwyczaj obejmują jakiś rodzaj kary pozbawienia wolności.

Jeśli naruszenie ma charakter cywilny, sędzia może wydać wniosek o wykazanie przyczyny, a strona nieprzestrzegająca przepisów będzie musiała przedstawić dowody, dlaczego nie powinna zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Jeśli uda się udowodnić, że naruszenie nie było umyślne, można uniknąć kary więzienia.

Jeśli naruszenie jest karne, osoba może zostać zatrzymana za obrazę sądu na okres do 30 dni. Kara więzienia jest również często nakładana, gdy naruszenie dotyczy nakazu ochrony, który chroni osobę przed niewłaściwym zachowaniem innej osoby. Groźba więzienia może przekonać osobę do zaprzestania naruszania nakazu.

Niestawienie się w sądzie

Jeśli zostaniesz aresztowany za przestępstwo i nie stawisz się w sądzie, możesz zostać ukarany. Mogą one obejmować areszt, nakaz sądowy i inne problemy prawne.

W niektórych stanach niestawiennictwo może być wykroczeniem klasy C. Jest to zazwyczaj drobne wykroczenie drogowe, ale może mieć poważne konsekwencje.

Powszechną obroną przed niestawieniem się w sądzie jest to, że nie mogłeś stawić się na wyznaczoną datę z powodu okoliczności niezależnych od Ciebie, takich jak choroba lub wypadek. Powinieneś jednak być przygotowany na przedstawienie dowodów, że był to ważny powód Twojej nieobecności.

Jeśli zostałeś oskarżony o niestawiennictwo w sądzie, koniecznie skontaktuj się jak najszybciej z doświadczonym adwokatem. Adwokat może pomóc Ci uniknąć poważnych konsekwencji, w tym kary więzienia, nakazu aresztowania i zarzutów przekroczenia kaucji.

Niestawienie się na badanie dłużnika

Jeśli nie stawisz się na badanie dłużnika, sąd może uznać Cię za winnego naruszenia prawa cywilnego. Oznacza to, że możesz zostać uwięziony za niewykonanie nakazu sądowego.

Badanie dłużnika to rodzaj badania sądowego, podczas którego pod przysięgą odpowiadasz na pytania dotyczące Twoich finansów. W ten sposób wierzyciel uzyskuje informacje o Twoich dochodach i majątku, które mogą pomóc mu w odzyskaniu należnych mu pieniędzy.

W niektórych stanach wierzyciele sądowi wykorzystują tę procedurę, aby zmusić Cię do spłaty długów. Podczas badania odpowiadasz na pytania wierzyciela dotyczące Twoich finansów i wyjaśniasz, dlaczego nie zapłaciłeś dłużnikowi. Ponadto, jeśli przyznasz się do posiadania określonych aktywów, takich jak konto bankowe lub rachunek maklerski, wierzyciel może zwrócić się do sądu o wydanie nakazu wydania tych aktywów.

Oceń artykuł: Czy za długi można iść do wiezienia?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5