Czym zasypać kostkę brukową?

Kostka brukowa to ekonomiczny i przyjazny dla środowiska sposób na stworzenie patio lub ogrodu. Jedną z pierwszych rzeczy, które należy zrobić, jest wypełnienie szczelin między płytami chodnikowymi. Można to zrobić, używając różnych materiałów.

Zagęszczanie

Zagęszczanie to proces zmniejszania pustych przestrzeni między cząstkami gruntu w celu zwiększenia gęstości. Stosuje się go przy budowie budynków, dróg, pasów startowych i parkingów, aby zmniejszyć przyszłe osiadanie.

Zależnie od rodzaju gruntu zagęszczanie mechaniczne można wykonać za pomocą ubijaków lub płyt wibracyjnych. Ubijaki są lepsze w przypadku materiałów spoistych, takich jak glina, natomiast płyty wibracyjne najlepiej sprawdzają się w przypadku materiałów ziarnistych, takich jak piasek.

Celem jest osiągnięcie 95% zagęszczenia, czyli docelowego poziomu, do którego gleba musi być zagęszczona, zanim będzie można wznieść budynek lub konstrukcję. Taki poziom zagęszczenia zwiększa nośność i sztywność gruntu, zmniejszając jednocześnie prawdopodobieństwo jego przyszłego osiadania.

Przed zagęszczeniem gruntu w terenie jest on badany za pomocą testu gęstości wilgotności (zwanego również krzywą proctora) w celu określenia optymalnej zawartości wilgoci i maksymalnej gęstości w stanie suchym. Wyniki są następnie przekazywane inżynierowi projektu jako cel do spełnienia wymagań konstrukcyjnych w terenie.

Drenaż

Właściwy system drenażu jest niezbędny w każdym projekcie brukarskim. Bez niego kostka brukowa może zapaść się w glebę, co uczyni ją niestabilną i doprowadzi do erozji.

Systemy odwadniające dzieli się zazwyczaj na powierzchniowe i podpowierzchniowe. Mogą one stanowić złożoną sieć kanałów, które łączą się ze sobą w celu zbierania i transportowania wody.

Najczęściej spotykane systemy odwadniania powierzchniowego to dreny równoległe i dreny losowe. Pierwszy z nich przechwytuje wodę we wpustach, które łączą się z rurami odwadniającymi znajdującymi się pod ziemią, natomiast drugi przechwytuje wodę w niskich miejscach połączonych kanałami.

W przypadku każdego z tych drenaży musisz upewnić się, że teren jest odpowiednio nachylony, aby umożliwić swobodny przepływ wody. W przeciwnym razie możesz napotkać problemy takie jak zalanie lub uszkodzenie fundamentów.

Stabilizacja

W przemyśle budowlanym stabilizacja to proces polegający na tworzeniu pewnego rodzaju pokrywy na odsłoniętych glebach, aby zapobiec erozji. Obejmuje ona takie praktyki, jak mulczowanie, falochron i koce przeciwerozyjne.

Stabilizacja może być również stosowana pod stopami i fundamentami budynków lub konstrukcji, a także na podbudowach dróg. W budownictwie drogowym materiałem stabilizującym jest zazwyczaj kruszywo o różnej gradacji w zależności od nawierzchni lub konstrukcji znajdującej się powyżej.

Stabilizacja chemiczna, taka jak wapno, popioły lotne, cement lub ich kombinacja, jest wstrzykiwana do gleby, aby zmienić jej skład chemiczny i uczynić ją bardziej stabilną. Innym sposobem stabilizacji gruntu jest wstrzykiwanie asfaltu spienionego.

Wodoszczelność

Wodoszczelność jest ważną częścią budowy i zapewnia wiele korzyści. Obejmują one zmniejszenie kosztów utrzymania, zdrowsze środowisko i zwiększenie wartości nieruchomości.

Pozytywne membrany hydroizolacyjne są przeznaczone do ochrony powierzchni przed przenikaniem wilgoci. Mogą być stosowane powyżej, poniżej lub na poziomie gruntu i są dostępne jako membrany nakładane w płynie, membrany w arkuszach lub hydrofory i bariery paroszczelne.

Właściwy system hydroizolacji powinien być dopasowany do obszaru lokalizacji i potrzeb projektu. Dobry materiał hydroizolacyjny powinien być odporny na ruchy różnicowe, co oznacza, że jest wystarczająco elastyczny, aby się zginać, a jednocześnie sztywny, aby sprostać obciążeniom.

W systemie elastycznego układania kostki lub bruku są układane na podłożu z kruszywa bez cementu. Pozwala to na ich zginanie, ale kostki nie są ze sobą połączone.

Oceń artykuł: Czym zasypać kostkę brukową?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5