Gdzie w Józefowie można się zaszczepić przeciw Covid-19?

Rozpoczyna się program szczepień przeciwko COVID-19. Przeczytaj, co powinieneś wiedzieć o szczepionce.

Kiedy będzie można zapisać się na szczepienie?

Zapisy będą możliwe zgodnie z kolejnością szczepień w Polsce, którą określa Narodowy Program Szczepień.

 • W piątek 15 stycznia od godziny 24.00 otwarta zostanie rejestracja na szczepienia dla osób powyżej 80 roku życia.
 • Seniorzy będą mogli zarejestrować się na konkretny termin szczepienia w wybranym przez siebie punkcie – nie ma rejonizacji.
 • 22 stycznia otwarta zostanie rejestracja dla osób powyżej 70 roku życia.

Na szczepienie będą mogły umówić się osoby, którym system wystawił automatycznie skierowania na podstawie ich nr. PESEL. Obecnie takie skierowania zostały wystawione osobom 80+, a od 22 stycznia osobom 70+. Skierowanie to jest ważne przez 60 kolejnych dni. E-skierowanie nie będzie przekazywane do Pacjentów, będzie widoczne tylko dla osób obsługujących proces rejestracji poprzez Infolinię NFZ. Pacjenci nie muszą podejmować żadnych czynności, aby wystawiono im skierowanie.

 • Szczepienia dla obu grup (80+ i 70+) rozpoczną się 25 stycznia.
 • Od 15 stycznia osoby w wieku 18-69 lat będą mogły zgłosić chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez formularz online dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia.W momencie, kiedy szczepienia będą dostępne dla Twojej grupy – dostaniesz maila.

Jak zapisać się na szczepienie?

– przez ogólnopolską infolinię NFZ 989 (lub 22 62 62 989).

lub

– poprzez Internetowe Konto Pacjenta (wymaga posiadania lub założenia profilu zaufanego. System ten zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień w pobliżu adresu podanego na koncie pacjenta).

(oba powyższe systemy zdalne zostaną uruchomione o północy z czwartku na piątek (z 14 na 15 stycznia).

lub

– dzwoniąc do wybranego punktu szczepień (lista poniżej) od 15 stycznia 2021 roku.

Możesz zapisać się sam, lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego osoby zgłaszanej do zaszczepienia. W ten sposób możesz też zarejestrować swoich dziadków lub rodziców.

Na podany numer telefonu otrzymasz wiadomość SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie oraz przypomnienie w przeddzień szczepienia.

Kiedy zostanę zaszczepiony?

Szczepienia podzielone są na etapy. Gdy znajdziesz się w danym etapie szczepień i masz numer PESEL – automatycznie zostanie wystawione e-skierowanie, które będzie ważne 60 dni. Jeżeli nie masz numeru PESEL, lub nie mogłeś poddać się szczepieniu w okresie ważności pierwszego skierowania, kolejne wystawi Ci indywidualnie lekarz.  

Podczas zapisu zostaniesz poproszony o dane osobowe, warto mieć zatem przy sobie np. dowód osobisty. Ale nie będzie Ci potrzebny numer e-skierowania. Po dokonaniu rezerwacji wizyty otrzymasz SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia. Od razu zostaniesz umówiony na dwie wizyty w celu podania dwóch dawek szczepionki. O terminie drugiej wizyty także przypomni Ci SMS.

Wystawienie e-skierowania można sprawdzić na Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl) lub pod numerem infolinii NFZ 989.

Kolejność szczepień wskazana jest w Narodowym Programie Szczepień.

Po zaszczepieniu (przyjęciu drugiej dawki) będą wystawiane potwierdzenia w formie tzw. kodów QR, które będzie można otrzymać z Internetowego Konta Pacjenta, aplikacji m-obywatel, lub poprzez wydruk w punkcie szczepień.

Zostaje też stworzony elektroniczny system zgłaszania działań niepożądanych szczepionki, który ruszy od 15 stycznia 2021 roku.


Etapy szczepień według Narodowego Programu Szczepień

Etap 0

 • pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę),
 • pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • rodzice wcześniaków,
 • lekarze emeryci mający prawo wykonywania zawodu, którzy mają wystawione e-skierowanie w Internetowym Koncie Pacjenta;

Etap 0 rozpoczął się 27 grudnia 2020 r.

Etap 1

 • pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu,
 • osoby 60+ w kolejności od najstarszych,
 • służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie,
 • nauczyciele.

Etap 2

 • osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia,
 • osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne ;

Etap 3

 • przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
 • pozostała część dorosłej populacji.

Szczepienia przeciw Covid-19 w Józefowie

Nie ma rejonizacji. Możesz zaszczepić się w każdym z Punktów Szczepień. Ich pełna lista znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien-lista

W Józefowie szczepienia przeciw Covid-19 będą wykonywać trzy podmioty:

 • SP ZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie, ul. Skłodowskiej 5/7, tel. tel. 22 789 21 21
 • Centrum Medyczne Józefów Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 5, tel. 789 89 89
 • New Swan Sp. z o.o., ul. Ks. Skorupki 2, tel. 570 033 307, 791 557 393.

Informacja dla osób niepełnosprawnych oraz ze szczególnymi potrzebami nt. dowozu do Punktów Szczepień

 • Mieszkańcy Józefowa posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami mogą skorzystać ze zorganizowanego przez miasto dowozu do Punktu Szczepień pojazdem przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Mieszkańcy Józefowa o szczególnych potrzebach, (np. osoby starsze, które nie mają możliwości samodzielnego dojazdu do Punktu Szczepień lub zorganizowania takiego dojazdu), mogą skorzystać z transportu zapewnionego przez miasto.

Zgłaszanie potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych oraz ze szczególnymi potrzebami:

 • Podczas rejestracji w punktach szczepień:

– Przychodnia Miejska w Józefowie tel. 22 789 21 21

– Centrum Medyczne Józefów tel. 789 89 89

– New Swan tel. tel. 570 033 307, 791 557 393.

 • Telefon informacyjny w Urzędzie Miasta Józefowa: (22) 778 11 74, czynny: poniedziałek  – 9.00 – 17.00, wtorek-piątek – 8.00 – 16.00

Najczęściej zadawane pytania na temat szczepienia przeciw COVID-19

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdują się na rządowej stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi

Więcej informacji można również uzyskać na ogólnopolskiej infolinii 989 oraz na stronie www.gov.pl/web/szczepimysie .

Udostępnij