/ / Józefów na 63. miejscu w rankingu „Gmina dobra do życia”

Józefów na 63. miejscu w rankingu „Gmina dobra do życia”

Gmina dobra do życia” to ogólnopolski ranking Serwisu Samorządowego PAP, badający jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce.

Opracowany został przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk na podstawie 48 wskaźników składających się na sumaryczny Wskaźnik Jakości Życia.

Wśród blisko pięćdziesięciu badanych wskaźników niezwykle istotne są te, na które niebagatelny wpływ mają działania samorządu lokalnego; zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty to w końcu podstawowe zadanie własne gminy. Ranking uwzględnia m.in. atrakcyjność migracyjno-osadniczą, warunki mieszkaniowe, infrastrukturę wodociągową, dostępność opieki zdrowotnej czy jakość edukacji. Jednocześnie po raz pierwszy w tak szerokim zakresie wykorzystano szereg różnorodnych danych środowiskowych.

Autor opierał się na 48 wskaźnikach, które obejmowały m.in. warunki geograficzne, atrakcyjność krajobrazu, obszary zielone, zanieczyszczenie powietrza, dochód, przyrost naturalny, odsetek osób korzystających z pomocy społecznej, liczbę bezrobotnych, średnie wynagrodzenie, powierzchnię mieszkalną, dostęp do infrastruktury wod-kan, bezpieczeństwo, wyniki w nauce, liczbę miejsc w przedszkolach, ofertę kulturalną i sportową, czy frekwencję w wyborach samorządowych.

Pierwsze miejsce zajął Ożarów Mazowiecki. Na kolejnych pozycjach znalazły się Michałowice oraz Stare Babice. Wśród gmin powiatu otwockiego Józefów zajął pierwsze miejsce.

Wyniki rankingu

Udostępnij

Przeczytaj także