Katastrofa humanitarna co to znaczy?

Katastrofa humanitarna to kryzys, który zagraża zdrowiu, bezpieczeństwu i dobrobytowi dużej grupy ludzi. Kryzysy te mogą być spowodowane przez wydarzenia naturalne i/lub spowodowane przez człowieka i mogą obejmować głód, choroby, powodzie, trzęsienia ziemi lub konflikty polityczne.

Te nagłe sytuacje wymagają pomocy humanitarnej, aby ratować życie i zmniejszyć cierpienie. Reakcje te muszą być skoncentrowane na natychmiastowych potrzebach osób dotkniętych kryzysem oraz na długoterminowych rozwiązaniach, które poprawią ich życie.

Definicja

Katastrofa humanitarna to zagrażające wydarzenie, które dotyka ludności i wymaga pomocy międzynarodowej.

Może być spowodowana przez różne czynniki, w tym klęski żywiołowe (trzęsienia ziemi, powodzie, cyklony) lub sytuacje kryzysowe spowodowane przez człowieka, takie jak wojny i epidemie.

Katastrofy te mogą wystąpić we wszystkich krajach na świecie, ale często powodują więcej cierpienia i wymagają większych zasobów do reagowania niż klęski żywiołowe.

Jednakże definicja katastrofy humanitarnej nie zawsze jest jasna. Zależy ona od konkretnej sytuacji kryzysowej i od tego, jak pomoc jest dostarczana do dotkniętych nią ludzi.

Organizacja Narodów Zjednoczonych definiuje kryzys humanitarny jako „wydarzenie, które zagraża zdrowiu, bezpieczeństwu lub dobrobytowi społeczności lub dużej grupy ludzi”; mogą to być konflikty zbrojne, epidemie, głód lub klęski żywiołowe. Kryzysowi mogą towarzyszyć zmiany klimatyczne lub inne warunki, które wpływają na zdolność przetrwania dotkniętej nim ludności. Może to obejmować osłabienie instytucji i systemów publicznych, takich jak opieka zdrowotna, edukacja i warunki sanitarne.

Przyczyny

Katastrofa humanitarna to sytuacja, która zagraża zdrowiu i dobrobytowi dużej grupy ludzi. Może być spowodowana klęską żywiołową lub kryzysem wywołanym przez człowieka, takim jak konflikt zbrojny, epidemia lub głód.

Największą przyczyną kryzysów humanitarnych są zjawiska klimatyczne, takie jak trzęsienia ziemi, huragany i powodzie. Dotykają one milionów ludzi na całym świecie.

Wiele z nich nasila się na skutek zmian klimatycznych, które modyfikują poziom zagrożenia i zwiększają ryzyko chorób, głodu i ubóstwa. Malteser International wspiera ludzi żyjących w obszarach ryzyka poprzez zmniejszanie podatności na zagrożenia oraz zwiększanie gotowości i ochrony.

Świat znajduje się w ogniu jednego z największych i najbardziej złożonych kryzysów humanitarnych. W Jemenie połączenie gwałtownego konfliktu, blokady ekonomicznej, załamania waluty, nieudanej pory deszczowej i pandemii COVID-19 sprawiło, że w 2023 roku ponad 21,6 miliona ludzi będzie potrzebowało pomocy.

Katastrofy humanitarne wpływają na ludzi i środowisko na wiele sposobów. Mogą być wywołane przez zagrożenia naturalne lub spowodowane przez człowieka, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, klęska głodu czy epidemia choroby.

Te skutki mogą być różne – od ostrych problemów zdrowotnych po długoterminowe wyzwania społeczno-ekonomiczne i środowiskowe, w tym ubóstwo, brak żywności i osłabienie infrastruktury. W bezpośrednim następstwie katastrofy organizacje humanitarne zajmują się przede wszystkim udzielaniem pomocy ratującej życie.

Często jednak kryzysy mają trwały wpływ na życie ludzi. Obejmuje to utratę środków do życia i bezpieczeństwa ekonomicznego, zwiększone narażenie na choroby zakaźne, osłabiony dostęp do podstawowych usług, takich jak opieka zdrowotna, oraz cierpienie emocjonalne.

Wpływu tego można uniknąć lub przynajmniej złagodzić dzięki wyprzedzającej akcji humanitarnej (w której pomoc jest udzielana przed kryzysem). Ten rodzaj finansowania pozwala na lepsze przygotowanie się na katastrofy i zmniejsza skutki zagrożeń. Przyczynia się również do zmniejszenia lub zapobiegania wysiedleniom spowodowanym katastrofami, zwłaszcza w społecznościach narażonych na niebezpieczeństwo. Ważne jest, by zapewnić, że to finansowanie jest zgodne z zasadami humanitarnymi, które wynikają z międzynarodowego prawa humanitarnego.

Rozwiązania

Katastrofy humanitarne są powodowane przez wiele różnych zdarzeń naturalnych i spowodowanych przez człowieka, które powodują powszechne cierpienie. Wymagają one natychmiastowej pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludzi dotkniętych kryzysem, takich jak żywność i woda, opieka medyczna, edukacja i schronienie.

Pomoc humanitarna może również odgrywać rolę w zapobieganiu przyszłym kryzysom. Może to obejmować wdrażanie strategii zmniejszania ryzyka katastrof oraz tworzenie systemów zarządzania katastrofami opartych na społecznościach, które mogą pomóc ludziom w przygotowaniu się do sytuacji kryzysowych, reagowaniu na nie i powrocie do zdrowia.

Główne wyzwania, przed którymi stoi sektor humanitarny, to niedofinansowanie i przedłużające się CHE. Utrudnia to wdrażanie skutecznych rozwiązań długoterminowych, takich jak zapewnienie dostępu do pomocy ratującej życie i umożliwienie długoterminowej odbudowy i współpracy rozwojowej.

Poprzedni artykuł

Co oznacza pożar we śnie?

Oceń artykuł: Katastrofa humanitarna co to znaczy?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5