/ / Nagrodzono pomysły na przedszkole i bibliotekę przy ul. Asnyka

Nagrodzono pomysły na przedszkole i bibliotekę przy ul. Asnyka

Poznaliśmy zwycięzców konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej biblioteki i przedszkola przy ul. Asnyka. I miejsce zdobyła warszawska pracownia architektoniczna Regio.

Przy zbiegu ulic Asnyka i 11 Listopada, na działce o powierzchni 1,75 ha planowana jest budowa kompleksu przedszkola i biblioteki miejskiej. Będzie to nowa siedziba placówek funkcjonujących obecnie przy ul. Kossaka (Przedszkole nr 1) i  ul. Słonecznej (filia biblioteki w Michalinie).

Przed zleceniem wykonania projektu oraz przetargiem na budowę obiektu miasto zorganizowano konkurs na koncepcję architektoniczną. – Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, ponieważ dało to dużo szersze możliwości wyboru projektu. Projektanci mogli zaś dać upust inwencji twórczej – tłumaczy burmistrz Marek Banaszek.

Konkurs odbywał się pod patronatem Oddziału Warszawskiego SARP (Stowarzyszenia Architektów Polskich). Sąd Konkursowy obradował w pięcioosobowym składzie: przewodnicząca Agnieszka Kalinowska-Sołtys – architekt, wiceprezes ZG SARP, Bogdan Kulczyński – architekt odpowiedzialny m.in. za projekty Centrum Olimpijskiego i modernizacji Fabryki Trzciny, zastępca burmistrza Piotr Gąszcz, kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego w UM Józefowa Dariusz Rogowski oraz Monika Szołucha – Przybyś – inspektor w Referacie Realizacji Projektów.

Sąd konkursowy miał do ocenienia 31 prac. Pod uwagę brane były aspekty wizualne, ale również rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne budynku oraz zagospodarowania terenu, trafność przyjętych rozwiązań energoefektywnych i proekologicznych oraz realność i ekonomika koncepcji.

 – Ponad połowa odznaczała się wysokim poziomem kreatywności, innowacyjności, znajomości terenu i uwarunkowań lokalnych co przełożyło się na trudny wybór jaki stanął przed jury tego konkursu. Po 5 spotkaniach jury i wielu dyskusjach udało się wyłonić 8 prac, które były ponownie analizowane nie tylko pod względem estetycznym, funkcjonalnym i kosztowym ale również pod względem przeprowadzenia procesu budowy, analizy cyklu życia budynku i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Co do wyboru trzech najlepszych z nich jury było jednomyślne – mówi przewodnicząca sądu konkursowego Agnieszka Kalinowska-Sołtys. Architekt, która zasiadała w jury wielu podobnych konkursów dodaje, że w tym przypadku dla projektantów zagadnieniem była lokalizacja planowanej inwestycji. Określiła go jako teren o  dużym potencjale, ale też o wielu wyzwaniach.

I miejsce zajął projekt pracowni Regio sp z o.o. z Warszawy.

Zakres koncepcji obejmował bibliotekę, przedszkole i zagospodarowaniem terenu. Projektanci mogli połączyć obie funkcje w jednym budynku lub zaprojektować jako osobne obiekty. Firma Regio wybrała tę drugą opcję.

Architekci zaproponowali parterowy budynek przedszkola i piętrowy budynek biblioteki. Ten drugi, zgodnie z założeniami konkursu, ma w rzeczywistości łączyć w sobie cechy edukacyjno – kulturowe, z przestrzenią do pracy twórczej, spotkań towarzyskich (kawiarnia) i cooworkingu. W parku otaczającym obiekt projektant przewidział kilka stref: zabaw, edukacyjnej oraz sensorycznej. Projekt, oprócz miejsc parkingowych dla samochodów i rowerów, przewiduje również stację ładowania samochodów elektrycznych.

Budynki zostały zaprojektowane z dużą troską o środowisko. Zarówno przedszkole jak i biblioteka mają zielone dachy, a powierzchnia biologicznie czynna obiektu wynosi aż 82%. Bryły umożliwiają pasywne zyski ciepła i zminimalizowanie strat energetycznych, a wśród proponowanych materiałów znalazły się pochodzące z recyklingu oraz takie, przy których produkcji ogranicza się powstawanie odpadów. W otoczeniu zaproponowano zastosowanie gatunków rodzimych, dostosowanych do siedliska, w szczególności roślin wykazujących pożytek dla drobnych ssaków, ptaków oraz zapylaczy.

– Na zwycięską pracę od razu zwróciłem uwagę – mówi członek sądu konkursowego, architekt Bogdan Kulczyński. – Projekt wykorzystuje bardzo logicznie działkę na której będzie realizowany. Oszczędza istniejący drzewostan. Dwa budynki pozwalają na prawidłowe rozwiązanie i współistnienie takich dwóch funkcji jak cicha biblioteka i pełne dziecięcej, głośnej energii przedszkole. Oba budynki różnią się pomiędzy sobą. Niskie, parterowe przedszkole przemawia skalą do dzieci i dorosłych. Jest przyjazne i dydaktyczne w swojej wymowie w duchu ekologii. Biblioteka jest natomiast bardziej paradna i poważna. Piętrowa, w prostej bryle ubranej w drewnianą koronkę jest osadzona w stylu świdermajer. Jako mieszkaniec Józefowa jestem zadowolony z wyboru tego projektu, nawet jeśli, jak przypuszczam, na etapie projektowania ulegnie pewnym zmianom – ocenia architekt.

Szacowany koszt wykonania prac przedstawionych w koncepcji to ponad 23 mln zł. Usytuowanie przedszkola i biblioteki w osobnych budynkach umożliwia realizację inwestycji w dwóch etapach.

II miejsce zajął zespół z Atelier Entropic + Bartosz Dendura Pracownia Architektoniczna Studio4SPACE w składzie: Magdalena Mróz, Geoffrey Eberle, Bartosz Dendura, Paweł Marjański, Martyna Mądry. – Dla biura działającego globalnie, jest dla nas ogromną przyjemnością widzieć, jak polski rynek otwiera się na większe ambicje architektoniczne, które mogą konkurować na arenie międzynarodowej. Było to dla nas niezwykle budującym doświadczeniem, pracować nad obiektem o tak silnym aspekcie społecznym, który może łączyć różne grupy użytkowników tworząc ekscytujące przestrzenie do zabawy i relaksu oraz nową scenę dla wydarzeń kulturalnych w Józefowie – mówi  Magdalena Mróz

Na trzecim miejscu znalazła się firma Architektura Mijo z Warszawy.

Jury oceniało prace nie znając danych projektantów. Nazwy uczestników konkursu zostały odkodowane dopiero 15 lutego, podczas ogłoszenia wyników. Zwycięzcom przyznano nagrody w wysokości 30 000 zł za I miejsce, 20 000 zł za drugie i 10 000 zł za trzecie miejsce.

Wszystkie konkursowe prace zostaną opublikowane na www.jozefow.pl oraz zaprezentowane mieszkańcom w formie plansz przez MOK Józefów.

Opracowanie koncepcji to pierwszy etap przedsięwzięcia. Projekt nie jest ostateczny, należy go traktować jako wizualizację i pomysł na połączenie wszystkich funkcjonalności oczekiwanych przez miasto. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie dokumentacji budowlanej na podstawie wygranej koncepcji. Zgodnie z prawem zamówień publicznych może to zrobić zwycięzca konkursu.

Ogłoszenie przetargu na realizacje inwestycji planowane jest na rok 2022, po zakończeniu procesu projektowania i uzyskaniu pozwolenia na budowę. Pierwsze prace budowlane również powinny ruszyć w przyszłym roku.

To będzie jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat w Józefowie. Niebawem stanie się wizytówką i obiektem wyróżniającym nasze miasto. Będzie nie tylko alternatywą dla spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Michalina, ale z pewnością ulubionym miejscem wielu józefowian – mówi burmistrz Marek Banaszek. 

Wystawę można oglądać w MOK. Zwycięskie prace będą też sukcesywnie publikowane na https://www.jozefow.pl/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-architektonicznej-biblioteki-i-przedszkola-przy-ul-asnyka-3975

źródło: Miasto Józefów

Udostępnij

Przeczytaj także