Przegrana apelacja co dalej?

Jeśli przegrałeś apelację, masz do dyspozycji kilka opcji. Należą do nich: złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożenie petycji o wydanie nakazu rozpatrzenia sprawy oraz wniesienie sprawy do Sądu Najwyższego.

To może być długi i kosztowny proces, dlatego ważne jest, aby dokładnie rozważyć swoją sytuację. Przed złożeniem apelacji możesz również porozmawiać z adwokatem.

1. Petycja o ponowne rozpatrzenie sprawy

Jeśli sąd apelacyjny wydał orzeczenie przeciwko Tobie, a Ty uważasz, że przeoczył lub źle zrozumiał ważne fakty lub błędy prawne w Twojej sprawie, możesz złożyć petycję o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jest to często najlepsze rozwiązanie, jeśli uważasz, że Twoja sprawa została niesprawiedliwie rozstrzygnięta.

W trakcie procesu apelacyjnego musisz złożyć dokument zwany oficjalnym zawiadomieniem o apelacji, który zawiera argumenty prawne przeciwko wyrokowi sądu niższej instancji. Dokument ten jest zazwyczaj wymagany w określonym terminie.

Sąd apelacyjny musi następnie zapoznać się z informacjami, które zostały mu przedstawione i zdecydować, czy apelacja jest właściwa. Jeśli zgadza się z decyzją sądu niższej instancji, Twoje odwołanie jest zakończone.

Petycja o ponowne rozpatrzenie sprawy może zostać złożona w ciągu 14 dni od wydania decyzji co do meritum sprawy przez Sąd Najwyższy lub Sąd Apelacyjny. Petycja powinna zawierać szczegółowy opis kwestii prawnych lub faktycznych, które zdaniem składającego wniosek zostały przeoczone lub źle zrozumiane przez sąd pośredni lub Sąd Najwyższy. Powinna również zawierać argumenty, które wnioskodawca chce przedstawić.

2. Petycja o odwrócenie wyroku

Odwrócenie wyroku jest równoznaczne z ponownym rozpoczęciem sprawy. Sąd może przekazać Twoją sprawę do ponownego rozpatrzenia w celu uzyskania dodatkowych argumentów ustnych, a może nawet dać Ci szansę na złożenie nowych briefów. Na szczęście dla Ciebie Sąd Najwyższy Teksasu ma kilka zasad, które pomogą Ci przejść przez ten proces. Najbardziej oczywistą zasadą jest to, że przed rozpoczęciem podróży przez system sądowy powinieneś skonsultować się z doświadczonym adwokatem prawa rodzinnego. Jeśli masz pytania dotyczące procesu odwrócenia adopcji, nie wahaj się poprosić adwokata o bezpłatną konsultację! Najważniejszą częścią tego procesu jest zachowanie rozsądku. Ponadto powinieneś być świadomy, że proces ten może trwać bardzo długo. Najlepszym sposobem na przyspieszenie postępowania jest wynajęcie dobrego adwokata prawa rodzinnego, który ma doświadczenie i wiedzę, jak zająć się tą sprawą.

3. Petycja o Writ of Certiorari

Jeśli nie jesteś zadowolony z decyzji sądu niższej instancji, możesz zwrócić się do Sądu Najwyższego o rozpatrzenie sprawy, składając petycję o Writ of Certiorari. Wnioskodawcy muszą wyjaśnić, dlaczego uważają, że dana apelacja zasługuje na kontrolę Sądu, oraz wykazać, w jaki sposób ich argumentacja prawna przyczyni się do wyjaśnienia istotnej kwestii prawnej.

Jurysdykcja Sądu jest dyskrecjonalna, a nie obligatoryjna, co oznacza, że sędziowie sami decydują, które sprawy chcą rozpatrywać. Podczas jednej z cotygodniowych konferencji sędziowie analizują fakty i prawo dotyczące danej sprawy i decydują, czy zasługuje ona na rozpatrzenie.

Generalnie sprawy te należą do jednej z czterech kategorii: bezpośrednia apelacja z federalnego poziomu procesu lub sądu apelacyjnego; petycja do najwyższego sądu stanowego po odmowie sądu niższej instancji; apelacja od najwyższego sądu stanowego w sprawie stanowej; oraz post-Writ of Habeas Corpus (nakaz wydany przez sędziego Sądu Najwyższego). Ponadto Sąd może przyznać wniosek o wydanie certiorari w celu rozstrzygnięcia „rozłamu w okręgu”, w którym dwa lub więcej sądów wydało odmienne orzeczenia w podobnych sprawach.

4. Petycja o odwołanie tymczasowe

Odwołanie tymczasowe to wniosek o to, aby sąd apelacyjny zbadał konkretną kwestię prawną w Twojej sprawie, zanim dojdzie do jej rozstrzygnięcia. Zazwyczaj jest ono składane w przypadkach, gdy pojawia się nadzwyczajna sytuacja, która bez natychmiastowego rozpatrzenia mogłaby utrudnić ostateczny wynik sprawy.

Sądy federalne i stanowe określają szereg specyficznych sytuacji, w których odwołanie wstępne może być właściwe. Niektóre z tych warunków to:

1.

1. jeżeli kwestia jest „istotna”, która ma bezpośredni związek z wynikiem sprawy, a bezpośrednie jej rozstrzygnięcie mogłoby przyspieszyć rozstrzygnięcie sprawy.

2. jeżeli postanowienie jest „kontrolnym” zagadnieniem prawnym, które ma istotne podstawy do różnicy zdań i które doprowadziłoby do szybszego rozstrzygnięcia sprawy.

3. jeśli postanowienie jest „faktycznie nie do skontrolowania”, to znaczy, że odmawia prawa, którego nie można przywrócić po wydaniu wyroku.

Z reguły sądy federalne i stanowe niechętnie przyznają środki odwoławcze w trybie interlocutory, ponieważ często opóźniają one rozstrzygnięcie sprawy i mają małe szanse powodzenia. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, które zostały ustanowione przez Kongres.

Następny artykuł

Aigostar co to za firma?

Oceń artykuł: Przegrana apelacja co dalej?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5