Przejścia dla pieszych zostaną doświetlone

Zarząd Dróg Powiatowych poinformował o rozpoczęciu projektu modernizacji przejść dla pieszych przy drogach powiatowych. W ramach projektu doświetlone zostaną dwa przejścia w Józefowie.

Są to:

  • ul. Nadwiślańska /przy zejściu na szlak turystyczny/
  • ul. Graniczna przy skrzyżowaniu z ul. Zawiszy.

Zostaną przy nich ustawione nowe słupy, a także oprawa, dzięki czemu zwiększy się widoczność.

Udostępnij